Hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Quang Thành hưởng ứng ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT vì quyền lợi, sức khỏe của người tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội nhân văn, nhân đạo và rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về BHYT của Nhà nước.

Vì mục tiêu bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”. Ngày BHYT Việt Nam là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước.

Bệnh viện Đa khoa Quang Thành luôn nỗ lực để mang đến chất lượng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tốt nhất, đảm bảo quyền lợi và sức khoẻ của Nhân dân. Đồng thời, Bệnh viện cũng đã triển khai các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2024 với các hình thức phù hợp điều kiện thực tế như: Đăng tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng…; tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *