BVĐK QUANG THÀNH HỖ TRỢ HOÀN TOÀN CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN TRONG VỤ NỔ Ở QUỲNH TÂN

Cấp cứu 0962.51.51.15