Phương thức thanh toán áp dụng

Phương thức thanh toán áp dụng

Chúng tôi sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi Quý khách đến sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Cấp cứu 0962.51.51.15