THS.BS Hồ Xuân Sơn

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BSCK. Tống Duy Trinh

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BSCK. Lê Thị Thùy

PHÒNG TIÊM CHỦNG POTEC

BSCK. Nguyễn Hữu Thành

GÂY MÊ HỒI SỨC

BSCKII. Phan Thị Quy

KHOA NGOẠI SẢN

BSCK. Trương Thị THủy

SẢN PHỤ KHOA

BSCK. Nguyễn Văn ÁI

TAI MŨI HỌNG

BSCK. Nguyễn Thu Thảo

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BSCK. Nguyễn Thanh Hương

Y HỌC CỔ TRUYỀN

BSCKI.Nguyễn Hồng Quân

NỘI SOI CAN THIỆP TIÊU HÓA

BSCK. Nguyễn Nhất Huynh

NGOẠI KHOA

BSCK. Nguyễn Như Hồng

NGOẠI CHẤN THƯƠNG

BSCK. Nguyễn Thanh Tuấn

NỘI KHOA

BSCK. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

NHI KHOA

BSCKI. Nguyễn Đình Đại

TAI MŨI HỌNG

BSCK. Nguyễn Công Hoàng

CHẨN ĐOAN HÌNH ẢNH

Ths. Lưu Thị Thu Hằng

P.TRƯỞNG KHOA CLS

BSCK. Lê Thị Chi

NỘI KHOA

BSCK. Lại Thị Nhung

YHCT – PHCN

BSCK. Khổng Tiến Doanh

NGOẠI KHOA

BSCKI. Hồ Xuân Ngọc

GÂY MÊ HỒI SỨC

BSCK. Hồ Thị Hà

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BSCKI. Hồ Đức Cường

GÂY MÊ HỒI SỨC

BSCK. Nguyễn Anh Dũng

TIM MẠCH

BSCK. Hà Ngọc Tú

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BSCK. Bùi Văn Nam

DA LIỄU

Tin tức