TIN MỚI

DỊCH VỤ NỔI BẬT

TẦM SOÁT UNG THƯ DẠ DÀY

MỔ MẮT PHACO

GÓI SINH DIAMOND – VẸN TRÒN KHOẢNH KHẮC

TRUNG TÂM CẤP CỨU 115

DỊCH VỤ NỔI BẬT

TẦM SOÁT UNG THƯ DẠ DÀY

MỔ MẮT PHACO

GÓI SIH DIAMOND – VẸN TRÒN KHOẢNH KHẮC

CẤP CỨU 115

CÁC KHOA PHÒNG

319260

Lượt bệnh nhân khám chữa bệnh

230

Bác sĩ chuyên khoa và kỹ thuật viên

10

Số năm kinh nghiệm chuyên sâu

1950

Dịch vụ được hưởng BHXH

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

BSCK – Hồ Đình Chung
CTHĐQT – GĐ Bệnh viện
BSCKI – Ngô Quang Truy
Phó Giám Đốc
BSCKI – Nguyễn Văn Tiến
Trưởng Khoa Cận Lâm Sàng
BSCK – Hồ Văn Chính
Trưởng Khoa Ngoại Sản – GHMS
BSCK- Phan Lê Phương
Trưởng Khoa YHCT – PHCN
BSCKI – Lê Văn Thọ
Trưởng Khoa Nội Nhi
BSCKI – Trần Thị Tình
Phó Khoa Ngoại Sản – GMHSt
BSCKI – Nguyễn Công Năm
Phó Trưởng Khoa Liên Chuyên Khoa
BSCKI – Ngô Văn Ngọc
Trưởng Khoa Liên Chuyên Khoa
BSCK – Trần Quốc Huy
Trưởng Khoa Khám Bệnh – Cấp Cứu
BSCKI – Lê Văn Thảo
Phó Giám Đốc
BSCKI – Hồ Hữu Biên
Khoa Ngoại Sản – GMHS
BSCK – Lê Thị Hà Phương
Khoa Liên Chuyên Khoa
BSCK – Đồng Viết Kế
Phó Trưởng Khoa YHCT-PHCN

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Lê Văn Thảo
Phó giám đốc
Ngô Quang Truy
Phó Giám Đốc
Hồ Văn Chính
Trưởng Khoa Ngoại Sản – GMHS
Lê Ngô Lâm
Trưởng Phòng KHTH – QLCL

TIN TỨC

HỢP TÁC CHUYÊN MÔN

LIÊN HỆ